Oppilaitoslisenssien tilauslomake (ammattikorkeakoulut ja organisaatiot)

Tällä lomakkeella voit tilata lisenssin opiskelijoille ja/tai opettajille (12 kk:n lisenssi). Lomakkeella ilmoitat tilaajana, kuinka monelle opettajalle aineisto tilataan opetuksen tueksi ja kuinka monelle opiskelijalle digiaineisto halutaan jakaa. Aineiston voi tilata myös pelkästään opettajan materiaaliksi. Tällöin käyttöehdot eivät salli aineiston jakamista opiskelijoiden käyttöön.

Valitse ala